Information om AFMT

AFMT ™  finns i Samtliga smörjprodukter från Prolong och ger maximalt skydd.


Anti Friction Metal Treatment ( AFMT ™ ) från Prolong är tillverkad av ren olja, det är en formel som är utformad och vetenskapligt blandad för att kunna kombineras med alla typer av motoroljor, växellådsoljor, hydrauloljor och andra smörjmedel. Mineral eller syntetiska. Oljemolekylerna i AFMT är positivt laddade (joniserade) som gör att de binder sig vid metallen (som är negativt laddad) och bildar en stark skyddande oljefilm som tål extremt tryck och höga temperaturer. Detta innebär mindre friktion, mindre slitage och ökad livslängd på maskiner och verktyg. Prolong fungerar som bäst där det behövs som mest i nära metall mot metall kontakt.


Prolong maximerar prestanda, ökar kompression och kraft, ökar bränsleeffektivitet och minskar energiförbrukningen.

Prolong ger överlägsen smörjning i t.ex. motorer. När värmen stiger och trycket ökar tappar standard oljan sin förmåga att skydda metallen. Prolongs oljefilm sitter kvar och skyddar vid extrem värme och tryck, trots att det kommer främmande ämnen som vatten, damm, sand, lösningsmedel eller andra ämnen i oljan. Likaså hjälper Prolong att skydda motorn i händelse av olje eller kylvätske förlust.


Enligt Laboratorietest på SINTEF (STF18F87013) framkom det att med Prolong minskar man friktionen med 51%, temperaturen minskar med 38%, och slitaget minskar med 78%.


SINTEF är Skandinaviens största oberoende forskningsorganisation.


Samma resultat har framkommit i England hos MIRA, i Hong Kong hos Dunwell Group, USA, i labbet hos DIC OLSON, i Ryssland, Gubkin ryska statliga universitet för olja och gas.

 

Prolong är ett smörjmedel, inte en tillsats. Det är icke- frätande, Prolong innehåller inga fasta partiklar så som PTFE hartser Molybdendisulfid, Bly, Teflon, Mollys, Zink, Koppar, Plast, Grafit eller några andra fasta ämnen som kan skada motorer eller utrustning. Prolong påverkar Inte tillverkarnas garantier.


AFMT ™  finns i Samtliga smörjprodukter från Prolong och ger det maximala skyddet.